Servradio :: เช่าวิทยุออไนลน์ บริการให้เช่าระบบ วิทยุออนไลน์ ใช้งานร่วมกับวิทยุทั่วไปเช่น วิทยุชุมชน สถานีข่าว สถานศึกษา เว็บไซต์ xat หรือท่านต้องการใช้งาน ใช้เวลาเปิดไม่เกิน 15 นาทีหลังแจ้งโอนเงิน
|
Quick Contact

 
ทางผู้ให้บริการ ขอบพระคุณลูกค้า ทุกๆท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการ วิทยุออนไลน์ กับเรา ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน

Servradio ให้บริการ วิทยุออนไลน์ โดยเราเลือกใช้ Server ที่มีคุณภาพซึ่งมีประสิทธิภาพสูง วิทยุออนไลน์ ของเรา Run บน Linux OS มี การใช้งานที่ง่าย โดยเริ่มต้นการเช่าวิทยุออนไลน์เดือนล่ะ 150 ฟังได้ 1000 คน ไม่จำกัด Bitrate ในการฟัง จึงทำให้คุณภาพเสียงดี สำหรับวิทยุที่มีระบบ Auto DJ เริ่มต้นที่เดือนล่ะ 250 ฟังได้ 1000 คน
1. ป้อน Username ที่ต้องการชำระเงิน
2. ป้อนยอดเงิน เลือกธนาคารที่โอน ธนาคารต้นทาง สาขา(ถ้ามี)


หากไม่สามารถแจ้งได้สามารถติดต่อได้ที่
admin[ADD]hosting-th.net
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 450-2-544-72-7
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 380-229972-2
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 469-026-386-8
 
ท่าน สามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคารค่ะ

ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้สามช่องทางด้วยกัน

       >
ทำการ Scan สลิป ATM และส่งมาทางอีเมล์ sales_radio(@)hotmail.co.th
       > หลังจากที่ได้รับเรื่อง ของท่านเราจะรีบดำเนินการ ให้ท่านภายใน 30 นาที. หลังจากที่เราตรวจสอบผ่านระบบ
E-Banking เรียบร้อยแล้ว อย่างช้าสุด ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ท่านจะได้รับ Username และ Password ส่งไปให้ท่านทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้( ทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่ลูกค้าแจ้งมา ถ้าข้อมูลถูกต้องพร้อมเปิดให้เข้าใช้งาน )

หากท่านติดขัดในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Email :sales_radio(@)hotmail.co.th
หรือหากท่านมีข้อแนะนำใดๆ ทางเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพอใจในคุณภาพการให้บริการของเรา


Customer Support
http://www.hosting-th.net
24 Hours online support

ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อใช้บริการจากทาง ServRadio
แล้ว จะมีบริการ Support ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกค้าเกิดมีปัญหา ระหว่างการใช้งาน ในเรื่องต่าง ๆ ทางเรายินดี และพร้อมที่จะตอบ คำถามทุก ๆ คำถามให้ทางผู้ใช้บริการทันที

H/W Support

H/W ที่เราเลือกให้บริการนี้ที่มีความสามารถตอบสนองกับบริการหลากหลายรูปแบบ